“FAWORİ DÜNYAM” MÜŞTERİ SADAKAT PROGRAMI ÜYELİK SÖZLEŞMESİFAWORİ DÜNYAM ÜYELİK KOŞULLARI - GENEL ŞARTLAR

 • Fawori Dünyam, Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.’ye (kısaca “Betek”) ait bir müşteri sadakat programıdır.
 • Fawori Dünyam Üyelik Başvuru Formunun doldurulması ile başvuru sahibi, işbu Üyelik Sözleşmesi şartlarını ve Betek’in Fawori Dünyam programına ilişkin uygulama esaslarını kabul etmiş sayılır.
 • Betek, işbu Üyelik Sözleşmesine aykırı bir durum tespit ettiğinde veya gerekli gördüğünde Fawori Dünyam üyeliğini iptal edebilir ve/veya dondurabilir. Başvuru Sahibi şimdiden bu hususları kabul eder.
 • Fawori Dünyam sistemine başvuruda bulunulabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.
 • Başvuru sahibi, başvuru kapsamında paylaştığı bilgilerin tam, doğru ve güncel olmasından ve hak sahipliğinden bizzat sorumludur. İçerik ve paylaşılan bilgilerin hatalı/eksik/yanıltıcı olmasından Betek sorumlu değildir. Başvuru sahibi, formda belirttiği adres bilgilerine göre hediye teslimatlarının yapılmasını kabul eder.
 • Betek, Fawori Dünyam programını veya bu programdaki hediye değerlerini ve hediye kazanma şartlarını tek taraflı olarak ve dilediği zaman ve kapsamda değiştirebilir.
 • Betek tarafından Başvuru Sahibinin başvurusu olumlu değerlendirildiği takdirde kişi, üye statüsünü kazanmış olur. Bu kapsamda üyeye web ve mobil uygulamalara giriş için sağlanan şifre ve/veya kullanıcı kodu verildiğinde, bu bilgilerin gizli tutulmasından bizzat üye sorumlu olup, kullanıcı adı ve şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Fawori Dünyam programının suiistimalinin tespiti halinde, diğer yasal sonuçlarının yanı sıra üye hediye kazanamayacak, kampanyalardan yararlanamayacak ve tüm puanları sıfırlanacaktır.
 • Betek, mobil ve web uygulamaları dâhilinde başka sitelere link verebilir. Betek, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
 • Fawori Dünyam uygulaması, duyurusu yapılarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir neden gösterilmeksizin tek taraflı olarak durdurulabilir, revize edilebilir ya da kısmen veya tamamen kaldırılabilir. Uygulamanın hangi surette sona erdiği fark etmeksizin üye, Betek’den herhangi bir nam altında tazminat talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Fawori Dünyam üyelik talep başvurusu, Betek’e başvuruyu kabul etme veya Betek’in üyeyi diğer müşteri sadakat programlarına dâhil etme yükümlülüğü getirmez.
 • Üye, e-posta yolu ile, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyelikten çıkarılabilir. Bu durumda üye, kazandığı haklarından geçerli koşullar dâhilinde üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir.
 • Üye, kendisine sunulan kampanya ile her türlü imkânlardan faydalanmanın kendi sorumluluğunda olduğunu ve Betek tarafından herhangi bir neden belirtilmeksizin, üyeye bildirilen faydanın sağlanamayacağı durumlar olabileceğini kabul ve beyan eder.
 • Üyeler, Betek tarafından gerçekleştirilecek kampanyaları bizzat takip etmekle yükümlü olup, Betek’in üyeleri bilgilendirmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.


HEDİYE KAZANMA VE TESLİMATI

 • Fawori Dünyam Programı kapsamında üye tarafından fiziki olarak yahut mesaj servisi, akıllı telefon uygulaması, internet sitesi üzerinden ve ileride dâhil edilebilecek/değiştirilebilecek diğer kanallarla, Fawori Boya satış noktalarından yapılan ürün ve hizmet alımında, ürün ambalajındaki barkodu okutmak ya da şifre girilmek suretiyle hediye kazanılır.
 • Betek’in hediye kazanma esaslarını, hediye çeşitlerini, Fawori Dünyam programı koşullarını tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirme ve güncelleme hakkı saklıdır.
 • Üye, Fawori Dünyam sisteminde kazandığı hediyeyi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden talep edebilecektir. Sözlü talepler karşılanmayacaktır.
 • Fawori Dünyam sisteminde yer alan ürünlerin kalite ve garanti sorumluluğu, üretici/ithalatçı firmaya aittir; Betek hiçbir şekilde hediyelerin garantörü değildir.
 • Betek, hediyelerin stoklarla sınırlı olmasını kararlaştırabilir.
 • Üye, herhangi bir şekilde Fawori Dünyam üyeliğinin, üçüncü kişilerce haksız veya kötüye kullanımını tespit ettiği durumda durumu derhal Betek’e bildirmekle yükümlüdür. Bildirim yapılıncaya kadar ortaya çıkabilecek her türlü yetkisiz kullanım ve zarardan üye münhasıran sorumludur.
 • Üyenin Fawori Dünyam programı üyeliğinden ayrılmak istemesi veya bu kapsamda herhangi bir talep / şikâyet iletmek istemesi halinde, ilgili talebini 444 98 15 numaralı Fawori Boya danışma merkezini arayarak veya [email protected] adresine e-posta gönderimi yoluyla iletmesi gereklidir.
 • Fawori Dünyam programı ile ilgili her türlü ihtilafta Türk Hukuku uygulanır ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.