KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİBiz, https://faworipuan.com adresinde yer alan internet sitesinin veri sorumlusu Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. (“Betek Boya”) olarak, internet sitemiz üzerinden yürüttüğümüz Fawori Dünyam usta sadakat programı kapsamında kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metnini hazırladık.

Ayrıca internet sitesi çerezleri ile de kişisel verileriniz işlenmektedir. Buna ilişkin detaylı bilgiye Çerez Uygulamaları Politikamızdan ve Çerezler Hakkında Aydınlatma Metnimizden ulaşabilirsiniz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Piyasaya sunduğumuz Fawori marka boya malzemeleri aracılığıyla badana-boyacılık faaliyetlerini yürüten boyacı, işçi, usta, ve diğer kişilerin (kısaca ‘’usta’’ olarak anılacaktır) Fawori Dünyam programına kaydolmak üzere bizimle iletişime geçmesi, Betek Boya tarafından gerçekleştirilen ziyaretlere katılım sağlaması ve/veya Betek Boya tarafından sunulan Fawori Dünyam usta sadakat programına kendileri adına kaydolması, bu kanallar üzerinden hizmet ve iletişim ağımıza dâhil olması ve söz konusu kanallardan Betek Boya’ya, müşterilerine, bayilerine ve diğer üçüncü kişilere yönelik işlemlere taraf olması ile işlemeye konu olabilecek kişisel verileri aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

İnternet sitemiz üzerinden sunulan kampanya, ürün ve hizmet çalışmalarının yürütülmesi ve bu fırsatlardan yararlanabilmek adına üyelik kaydınızın oluşturulması ile buna bağlı puan toplama, hediye kazanma gibi birçok işlemi gerçekleştirirken adınıza işlem yapabilmek, talebiniz üzerine size hizmet sunmak, teslimat ve gerekli olan diğer işlemleri yürütmek ve sizinle ilişki kurabilmek amacıyla ad, soy ad, TCKN/VKN, cinsiyet, doğum yeri ve tarihi ve diğer bilginizi içeren kişisel verilerinizi talep ediyoruz ve işliyoruz.

İletişim Verisi

Sizinle iletişim kurabilmek ve teslimat, ödeme ve diğer konulardaki taleplerinizi oluşturabilmek ve bunları en hızlı şekilde yerine getirebilmek amacıyla telefon numarası, e-posta adresi ve adres bilgisini içeren iletişim verilerinizi talep ediyoruz ve işliyoruz.

Üyelik Verisi

İnternet sitemiz üzerinden sizler için sunulan ürün, kampanya ve hizmetlere göz atarken ve bunlara ilişkin işlemleri gerçekleştirirken oluşturabileceğiniz üyelik hesabınıza istinaden kullanıcı adı ve şifre verilerinizi talep ediyoruz ve işliyoruz.

Finansal Veri

IBAN bilginizi ve diğer finansal verilerinizi kampanya, hediye ve diğer nakdi kazanımların size ulaştırılabilmesi açısından işlemekteyiz.

Meslek Verisi

Mesleki deneyim bilginizi, boyacılık faaliyetleri süresince tercih ettiğiniz boya türlerini, markalarını ve bunları temin ettiğiniz bayi ve iş yerlerine ilişkin bilgileri ve kullanmış olduğunuz ortalama boya miktarlarını, kolayca temin edilip edilemediğini, ne kadar zamandır bu işle iştigal ettiğinize ilişkin bilgilerinizi ve ustanın hizmet vereceği yere ilişkin bilgileri sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek size önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla işlemekteyiz.

Görsel ve İşitsel Kayıt Verisi

Müşteri ve usta memnuniyeti deneyimi konulu video ve fotoğraf çekimlerinin yapılması, ustaların ilgili yasal düzenlemeler uyarınca sahip olmaları gereken eğitim ve mesleki yeterlilik bilgi ve belgelerinin kontrolünün sağlanması, Fawori Dünyam uygulamasına üye usta ile sadakat programı kapsamında verilen hizmetlerden yararlanan ustanın aynı kişi olduğunun tespiti amacıyla video görüntülerinizi, fotoğraflarınızı ve ses kayıt verilerinizi işleyebilmekteyiz.

Müşteri İşlem Verisi

İnternet sitemiz üzerinden çevrim içi kazandığınız hediye, çekiliş ve promosyonlara ilişkin veriler ile edinim tarihi, teslimat tarihi ve şekli, yöntemi ile ilgili diğer müşteri işlem verilerinizi işliyoruz ve kaydediyoruz. Bununla birlikte ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak tarafınıza sunduğumuz anketler ve formlarda yer alan teknik veriler, şikâyet ve talep bilgileriniz, kampanya ve pazarlama çalışmalarıyla elde edilen bilgileriniz gibi verilerinizi de gerekli olduğu sürece işlemekte ve kaydetmekteyiz.

İnternet Trafiği Verisi

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde yükümlü olduğumuz için internet sitemize giriş yaptığınız bilgisayar IP numaranız ile uygulama üzerindeki gezinme ve tıklanma bilgileriniz (log kayıtlarınız) ile uygulamayı açtığınız konum bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi saklamaktayız.

Diğer Veriler

İmza verinizi, beden bilginizi ve yapılan anket ile görüşme bilgileri gibi verilerinizi işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Kişisel verilerinizi, görüşmelerimizde sizlerden aldığımız ve tarafımıza alenileştirdiğiniz iletişim bilgileriniz, doldurmuş olduğunuz başvuru formlarımız, internet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız ve aplikasyonlarımız ile diğer dijital platformlar ve CRM/ERP yazılımlarımız üzerinden, çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz aramalar üzerinden ve/veya ticari amaçlı iletişim kurulması niyetiyle ve buna bağlı diğer işlemlerinizi gerçekleştirebilmek adına internet sitemizde yer alan ilgili form ve kutucuk alanları ile tarayıcı aracılığıyla ve gerçekleşen hizmet, teslimat ve diğer işlemlere ilişkin düzenlenen belgeler ve fiziken veya elektronik tutulan kayıtlar üzerinden “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması”, ‘’kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ve ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebepleriyle tamamen ve kısmen otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Usta sadakat programları kapsamında gerekli çalışmaların yürütülmesi; promosyon, çekiliş düzenlemeleri ve diğer kampanya süreçlerimizin yürütülmesi,

Fawori puan hesaplamalarının yapılması ve belirli oranda puan toplayan ustalara kampanya ve promosyonlardan yararlanmasının sağlanması,

Fawori dünyam usta sadakat programı kapsamında üyelik kayıtlarının oluşturulması,

Ustalara sadakat programlarına giriş yapabilmeleri adına kullanıcı adı, kodu ve şifreleri oluşturulması,

Üyelik için gerekli form, sözleşme, taahhütname ve diğer belgelerin doldurulması, imzalanması ve tarafımıza sunulması,

Program kapsamında sunulacak hizmete ilişkin puan, barkod vb. bilgilerinin paylaşılması, bu imkânlardan yararlanabilmeleri için ustalara uygulama talimatlarının, hediye kataloglarının ve sair belgelerin iletilmesi,

Hediye kazandırma ve akabinde bu hediyelerin ilgililerine teslimatının yapılması; hediyelere ilişkin stok ve katalog çalışmalarının yürütülmesi,

Müşteri ve usta memnuniyeti ve deneyimi konulu video ve fotoğraf çekimlerinin yapılması,

Usta ile ilişkilerimizin kurulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik gerekli çalışmaların yürütülmesi,

Çağrı merkezimiz aracılığıyla yapılan aramalarda hizmet kalitesinin denetlenmesi,

Şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müzakere süreçlerinin yönetilmesi, sözleşme hazırlıkları ve sair hususlarda iletişim kurulması,

Sözleşmesel ilişkilerimizden doğan uyuşmazlıkların en hızlı ve etkin yollarla çözümünü ve giderilmesini sağlamak, taahhüt ve beyan gibi kayıtların ispat amacıyla kullanımını sağlamak,

Tutulan kayıtların gerekli olan bölümlerinin taraflar arasındaki olası uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

Memnuniyet anketlerinin doldurulması ve ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili talep edilen her türlü iş geliştirme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmek, bu sayede hizmet kalitesini yükseltmek; ustalardan gelen talep ve şikâyetleri değerlendirmek ve ihtiyaçları dâhilinde onlara en iyi çözüm önerilerini sunmak,

Ürün ve hizmet tedariki süresince iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, bayilerimiz ve diğer üçüncü kişilerle yürüttüğümüz ticari ilişkileri yürütmek; iş süreçlerimizin takibini, denetimini ve kontrolünü sağlamak,

Müşterilerimizi talepleri halinde yeni ürünlerimiz, kampanyalarımız ve Betek Boya reklamlarından haberdar etmek ve belirli aralıklarla promosyonlara ve indirimlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunmak,

Şirket içi ve dışı her türlü satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, Betek Boya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması sağlamak,

Şirketimiz tarafından sunulan ürün, hizmet ve kampanyaların beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere öneri ve tanıtımlarda bulunulabilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanmasını ve icrasını tesis etmek,

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve bunları uygun bir şekilde uygulamaya koymak; iletişim ve lojistik süreçlerini yürütmek,

Başta 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 5156 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun olmak üzere yasal mevzuat uyarınca yerine getirmekle yükümlü olduğumuz yükümlülüklerin eksiksiz bir şekilde ifasını sağlamak,

Mali ve vergisel düzenlemeler başta olmak üzere, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hukuka uygun adli ve idari talepleri karşılama gibi yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Talep, denetim veya ihtiyaç halinde başta kamu otoriteleri olmak üzere ilgili kişilere yönelik gerekli bildirimleri yapmak ve ilgili diğer amaçlarla kişisel verilerinizi gerekli olduğu ölçüde işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Şirket serverlarının bakım ve onarım çalışmalarına tabi tutulması, bunlara ilişkin gerekli teknik tedbirlerin alınması, kişisel verilerin saklandığı, depolandığı dijital ortamlarda incelemenin yapılmasının gerekmesi, bir hatanın düzeltilmesinin gerekmesi, saldırı ya da sızıntı ihtimal veya endişelerinde inceleme ve kontrollerin yapılması amacıyla anlaşmalı olduğumuz IT firması ile paylaşılabilir.

Promosyon, çekiliş ve diğer kampanyalarımıza ilişkin süreçlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz Milli Piyango İdaresi ve noterlikler gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.

Sözleşmesel yükümlülüğümüz kapsamındaki ödemelerimizi gerçekleştirebilmek ya da gerçekleştirilen ödemeler hakkında bilgi almak, teyit almak ya da mali yükümlülüklerimizi gerçekleştirdiğimize ilişkin delil niteliğinde bilgi almak amacıyla anlaşmalı olduğumuz bankanın ilgili şubesinin irtibat kişisi ile paylaşılabilir.

Mali ve finansal yükümlülüklerimizi ifa edebilmek ya da faydalanabileceğimiz teşvikler hakkında bilgi almak ya da bir teşvikten faydalanabilmek ya da kar-maliyet hesabı gibi finansal hesaplamalar yapabilmek amacıyla anlaşmalı olduğumuz mali müşavir ile paylaşılabilir.

Usta ilişkilerimizin yürütülmesi ve ürün ve hizmetlerimizin ilgili kişilere sunulması süresince gerekli olması durumunda kişisel verileriniz ortak veri tabanlarını kullandığımız grup şirketlerimiz, başta bayilerimiz olmak üzere belirli ürün ve hizmetleri temin ettiğimiz hizmet sağlayıcılarımız, internet sitesi yönetimi hizmeti sağlayan şirketler olmak üzere aracı hizmet sağlayıcılarımız, sigorta şirketi, kargo ve kurye şirketleri, sosyal medya ajansımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, avukatlarımız, danışmanlarımız ve ilgili üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda ve/veya suçun soruşturulması ve kovuşturulması halinde ya da herhangi bir denetim veya talep halinde başta Emniyet Genel Müdürlüğü ve savcılık olmak üzere ilgili adli ve idari makamlar ile yetkili düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile kişiler verileriniz paylaşılabilir.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.

Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz gün) içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Betek Boya için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

Yazılı ve imzalı olarak fiziki adresimize

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile

Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimizin aşağıdaki e-posta adresine teslim edebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Betek KEP adresi : [email protected]

Mersis No: 0167001238900018

Fiziki adres: Zümrütevler Mah.Ural Sk.No.38 Maltepe / İstanbul